TOIMITUS- JA TAKUUEHDOT 2019

 

Taimet täyttävät taimiaineistolain 1205/1994 sekä sen muutosten 666/1999 ja 727/2000 sekä taimiaineistolakiin liittyvien MMM:N asetusten 96/2000 ja 97/2000 mukaiset laatuvaatimukset.

Taimille annetaan kasvuunlähtötakuu.

Taimien käsittely ja istutus tulee suorittaa ammattitaitoisesti. Erityistä huomiota tulee kiinnittää taimien varastointiin työkohteissa. Taimitakuu ei koske huolimatonta ja asiantuntematonta taimien käsittelyä.

Taimien ostajan on ilmoitettava kahdeksan vuorokauden kuluessa taimien vastaanottamisesta havaitsemistaan vioista. Kuljetuksesta aiheutuneet vauriot on ensisijaisesti ilmoitettava taimia vastaan otettaessa kuljettajalle kirjallisesti tai niin pian kuin se teknisesti on mahdollista taimien toimittajalle.

Keväällä (kesäkuun loppuun mennessä) toimitetuista paljasjuurisista ja paakkutaimista kasvuunlähtöreklamaatiot on tehtävä saman vuoden heinäkuun 15. päivään mennessä. Syksyllä toimitetuista taimista kasvuunlähtöreklamaatiot on tehtävä viimeistään seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Muulloin toimitetuista taimista kasvuunlähtöreklamaatiot on tehtävä viimeistään  neljäntoista vuorokauden kuluessa taimien vastaanottamisesta.

Takuuta ei anneta taimille, jotka istutetaan suositeltua menestymisvyöhykettään ankarammalle vyöhykkeelle. Takuu ei koske taimia, joilla ei ole tiedossa menestymisvyöhykettä.

 

Takuuta talven yli ei anneta:

Ainavihannille lehtipensaille

Havukasveille

Köynnöksille

Perennoille

Ryhmäruusuille

Maanpeiteruusuille

Kukkasipuleille

Aesculus sp. hevoskastanjat

Fagus sp. pyökit

Takuuta ei anneta paljasjuurisille lehtipensaille, jotka istutetaan kesäkuun jälkeen tai syksyllä ennen niiden tuleentumista.

 

Seuraaville lajeille/lajikkeille ei anneta takuuta syksyllä istutettaessa:

Alnus sp. lepät

Berberis sp. happomarjat

Betula sp. koivut

Caragana-lajikkeet hernepensas

Cotoneaster sp. tuhkapensaat

Laburlum sp. kultasateet

Malus sp. omenat

Prunus pensylvanica pilvikirsikka

Salix sp. pajut

 

Taimien toimitusajat ja -sisällöt:

Taimitoimittaja on velvollinen lähettämään tilaajalle tilausvahvistuksen, jonka mukaan molemmat osapuolet toimivat.

Tilaaja on velvollinen ottamaan tilaamansa taimet määrällisesti ja ajallisesti tilauksen mukaisesti. Paljasjuurisia taimia saa toimittaa kevätkaudella kesäkuun loppuun asti. 

Tuotteet varataan tilausjärjestyksessä.

Taimitarhalla on oikeus peruuttaa tilaus tai osa siitä, mikäli siihen sisältyneet taimet ovat tuhoutuneet luonnonolosuhteiden vuoksi tai tilauksen toimittaminen estyy force majeure -esteiden vuoksi, jos niitä ei ole Suomesta saatavissa.

 

Toimitusaikojen ja -sisältöjen muutokset:

Jos paljasjuurisena toimitettavaksi sovittu taimi vaihtuu tilaajan toimesta astiataimeksi, on tilaaja velvollinen maksamaan astiataimen hinnan mukaan. 

Mikäli tilaaja jakaa sovitun tilauksen osatoimituksiin, voi myyjä laskuttaa jakamisesta aiheutuvat kustannukset.

 

Peruutusturvaehdot:

Peruutettaessa 7-20 vrk ennen sovittua toimitusta, tilaajalta veloitetaan 10% tilauksen hinnasta.

Peruutettaessa alle 7 vrk ennen sovittua toimitusta, tilaaja on velvollinen maksamaan 50% koko tilauksen hinnasta.

Jos sovitusta tilauksesta puuttuu osa, eikä tilaajaa ole informoitu puuttuvista taimista, on tilaajalla oikeus saada korvauksia.

Jos taimitoimittaja peruuttaa sovitun toimituksen, eikä ole ilmoittanut siitä vähintään viikkoa ennen toimitusta, tilaajalla on oikeus saada korvauksia.

 

Vastuu tuotteen virheestä:

Myyjän vastuu tuotteen virheestä rajoittuu taimen hintaan. Myyjä ei vastaa virheellisen tuotteen välillisistä vahingoista, kuten esimerkiksi saamatta jääneestä voitosta tai sadosta, hukkaan menneestä ajasta tai energiasta, saamatta jääneestä käyttöhyödystä, eikä ostajan asiakkaan ostajalle esittämistä vaatimuksista tai kolmannelle aiheutuneesta vahingosta.

 
Ota yhteyttä